Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
crooked ohnutý
crooked nepoctivý
crooked křivý
crookedly křivě
crookedness pokřivenost
crookedness pokroucenost
crooks podvodníci
croon pozpěvovat si
croon broukat si
crooner zpěvák balad
crop sklidit
crop plodina
crop oříznout
crop ořezat
crop osekat
crop žeň
crop odřezávat
crop úroda
crop sklizeň
crop out vyčnívat
crop out vycházet na povrch
crop up vynořit se
crop up proniknout na povrch
crop year rok sklizně
crop-dusting letecké práškování
cropped zkrácený
cropper odřezávač
cropping sklízení
cropping přestřihování
cropping odřezávání
crops výnos
crops plodiny
crops sklizně
croquet kroket
croquette kroketa
croquette potatoes krokety
crore 10 milionů rupií
Crosby Crosby
crosier biskupská berla
cross zkřížit
cross přeškrtnout
cross přeškrtat
cross překřížit
cross překřížení
cross protínat
cross protnutí
cross protnout
cross křížit
cross křížek
cross pokřižovat
cross křížový
cross rozmrzelý
cross zkřížený
cross křížem
cross přetínat
cross přestupovat
cross přestoupit
cross přejíždět
cross přejít
cross přejet
cross kříž
cross country terénní
cross country přespolní
cross drainage křížová drenáž
cross fertilize křížení
cross my heart and hope to die slibuji na svou čest
cross off vyškrtnout
cross off odškrtnout
cross oneself pokřižovat se
cross out vyškrtat
cross out přeškrtat
cross over Jordan zemřít
cross over to the other side zemřít
cross paths potkat
cross product vektorový součin

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy