Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
aeration provzdušňování
aeration větrání
aeration intensity intenzita aerace
aeration of water provzdušňování vody
aeration pipeline zavzdušňovací potrubí
aerator provzdušňovač (vody)
aerator aerátor (vody)
aerator provzdušňovač
aerator kypřič
aerator aerátor
aerial vzdušný
aerial vzduchový
aerial letecký
aerial anténa
aerial plankton aeroplankton
aerial tramway lanovka
aerify smísit se vzduchem
aero éro
aero letecký
aero-chlorination aerochlorace
aero-filter aerofiltr
aerobatic letecky akrobatický
aerobatics letecká akrobacie
aerobe aerob
aerobic aerobní
aerobically aerobně
aerobics aerobik
aerobiology aerobiologie
aerobiont aerobiont
aerobiosis aerobióza
aerodrome letiště
aerodynamic aerodynamický
aerodynamically aerodynamicky
aerodynamics aerodynamika
aeroembolism aeroembolizmus
aerogenerator větrná elektrárna
aerogram letecký dopis
aerolite kamenný meteorit
aerology aerologie
aeromechanic letecký mechanik
aeromechanics aeromechanika
aeronaut vzduchoplavec
aeronautical letecký
aeronautics vzduchoplavba
aeronautics letectví
aeronautics aviatika
aeronautics aeronautika
aerophagia aerofagie
aerophilic microorganism aerofilní mikroorganismus
aeroplane aeroplán
aeroplane letadlo
aeroplanes letouny
aeroplanes letadla
aeroplankton aeroplankton
aerosol aerosol
aerosol irrigation aerosolová závlaha
aerosols aerosoly
aerospace kosmický prostor
aesthete estét
aesthetic mající smysl pro krásu
aesthetic estetický
aesthetic damage estetická škoda
aesthetical estetický
aesthetically esteticky
aesthetician estetik
aestheticism estétství
aestheticism estetizmus
aesthetics estetika
aestival letní
aether éter
aetiology etiologie
afar v dálce
afar daleko
affability přívětivost
affability vlídnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy