Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cross section průřez
cross section příčný řez
cross someone naštvat někoho
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
cross-bred míšenec
cross-bred zkřížený
cross-bred křížený
cross-check přezkoumat
cross-compliance vzájemné vyhovění
cross-country terénní
cross-country přespolní
cross-country skis běžky
cross-examination krizový výslech
cross-examine podrobit křížovému výslechu
cross-examined křížově vyslýchán
cross-examiner vyšetřovatel
cross-eye šilhavost
cross-eyed šilhavý
cross-fertilisation oplodnění
cross-fertilization křížové oplodnění
cross-fertilize oplodnit křížem
cross-fertilize být oplodněn křížem
cross-grained nevrlý
cross-grained s příčnými vlákny
cross-hatching šrafování
cross-legged se zkříženýma nohama
cross-legged nohu přes nohu
cross-link příčná vazba
cross-pollinate opylovat křížem
cross-pollination opylení křížem
cross-question vyslýchat
cross-refer odkázat na něco
cross-reference odkaz
cross-referencing vzájemné odkazování
cross-section průřez
cross-sectional příčný
cross-sectional průřezový
cross-sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
cross-stitch křížový steh
cross-town vedoucí napříč městem
crossable překročitelný
crossbar příčka
crossbeam rozpěra
crossbill křivonoska
crossbones smrtihlav
crossbones zkřížené hnáty
crossbow samostříl
crossbow kuše
crossbred míšenec
crossbred zkřížený
crossbred křížený
crossbred hybridní
crossbreed míšenec
crossbreed kříženec
crossbreeding křížení
crosscheck přezkoumat
crosscheck prověřit
crosscut příčný řez
crosscut procházet napříč
crosse raketa na lakros
crossed přeškrtnutý
crossed přešel
crosser proklad
crosses překlenuje
crosses přechází
crosses protíná
crossfire křížová palba
crosshatch vyšrafovat
crosshatch šrafovat
crosshatch šrafování
crosshatching šrafování
crosshead křížák
crosshead křížová hlava
crossheading mezititulek
crossing přechod

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy