Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
crossings překročení
crossings přejezdy
crossings křížení
crossly naštvaně
crossness rozmrzelost
crossness rozladěnost
crossover přesah
crossover překřížení
crossover míšení
crossover přejezd
crosspatch mrzout
crosspatch bručoun
crosspiece příčník
crossroad křižovatka
crossroad rozcestí
crossroads rozcestí
crossroads křižovatka
crosstalk nežádoucí signál
crosstie pražec
crosstown napříč městem
crosswalk přechod pro chodce
crossway křižovatka
crossways úhlopříčně
crossways diagonálně
crosswind boční vítr
crosswise křížem
crosswise příčně
crossword křížovka
crossword puzzle křížovka
crosswords křížovka
crotch rozkrok
crotch dvoják
crotchet čtvrťová nota
crotchetiness mrzoutství
crotchety mrzoutský
crotchety bručounský
croton kroton
crouch přikrčení
crouch down přikrčit se
crouched dřepl
crouched zaklekl
crouched přikrčený
crouched nahrbený
crouched dřepnul
crouched zakleknul
crouching v podřepu
crouching krčící se
croup záškrt
croupier krupiér
croupy záškrtový
crow sochor
crow megera
crow krákorat
crow krákat
crow kokrhání
crow kokrhat
crow páčidlo
crow jásat
crow vrána
crow s nest strážní koš
crow s nest stožárový koš
crow s-nest strážní koš
Crow; Crows (Crow Indians) Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni)
crowbar sochor
crowbar páčidlo
crowd tlačenice
crowd kompars
crowd dav
crowd zástup
crowd out vytlačit
crowd together namačkat
crowd together nahromadit
crowded nacpaný
crowded zaplněný
crowded přeplněný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy