Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
crowded přelidněný
crowding shlukování
crowding nával
crowding externalita
crowding in vtahování
crowding out nevpustit dovnitř
crowding-in effect. efekt vstupu
crowding-out effect fekt nevpuštění dovnitř
crowds davy
crowfoot pryskyřník
crowfoot šipka na výkresu
crowing kokrhající
Crowley Crowley
crown korunka
crown dovršit
crown korunovat
crown koruna
crown
crown jewels korunovační klenoty
crown prince následník trůnu
crown prince korunní princ
crown princess korunní princezna
crowned korunovaný
crowning dokonalý
crowning vrcholný
crowning korunuje
crowns koruny
crows vrány
crozier biskupská berla
CRP obvyklé plány na redukci
CRPG Character (or computer) Role Playing Game
CRRES Combined Release and Radiation Effects Satellite
CRS Can t Remember S---
crucial velmi důležitý
crucial klíčový
crucial zásadní
crucial rozhodující
crucial kritický
crucially rozhodně
crucially kriticky
cruciate křížový
crucible tyglík
crucible kelímek
crucible tavicí kotlík
cruciferous nesoucí kříž
crucifiable schopný ukřižování
crucifiable pranýřovatelný
crucified ukřižovaný
crucifix krucifix
crucifix kříž
crucifixion ukřižování
cruciform křížovitý
crucify ukřižovat
crud sníh
crud odporná hmota
crud nevolnost
crud mléčná syrovátka
crud tvaroh
crud sraženina
crude hrubý
crude neopracovaný
crude nehotový
crude ropa
crude primitivní
crude surová nafta
crude syrový
crude nezažitý
crude nezpracovaný
crude neomalený
crude surový
crude sprostý
crude mixture surová směs
crude opinions nehotový názor
crude quantity theory hrubá kvantitativní teorie
crudely odhadem

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy