Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cry volání
cry volat
cry pokřikování
cry křik
cry pokřik
cry nářek
cry pokřikovat
cry vykřikovat
cry brečet
cry pláč
cry pláče
cry křiknout
cry zapláče
cry zaplakat
cry plakat
cry křičet
cry vykřiknout
cry her heart out vybrečí si oči
cry in your beer litovat se u piva
cry me a river falešný smutek
cry out zavolat
cry out zakřičet
cry out vykřiknout
cry over spilt milk brečet namísto řešit problém
cry the blues litovat rozchod s partnerem
cry your eyes out vybrečet si oči
crybaby uplakanec
crying brek
crying plačící
crying pláč
crying křik
crying brekot
crying křičící
cryobiology kryobiologie
cryogenic kryogenní
cryolite kryolit
cryology kryologie
cryometer kryometr
cryopathy kryopatie
cryophilic microorganism kryofilní mikroorganismus
cryostat kryostat
cryosurgery kryochirurgie
cryotherapy kryoterapie
crypt krypta
cryptanalysis šifrová analýza
cryptanalysis dešifrování
cryptanalyst odborník na dešifrování
cryptanalytic kryptoanalytický
cryptic tajemný
cryptic kryptický
cryptical kryptický
cryptical kryptový
cryptical mystický
cryptical tajemný
cryptical zakódovaný
cryptical zašifrovaný
cryptically záhadně
cryptococcosis kryptokokóza
cryptogam tajnosnubná rostlina
cryptogamic kryptogamický
cryptogamic kryptogamní
cryptogamous tajnosnubný
cryptogram kryptogram
cryptographer kódovač
cryptographer kryptograf
cryptographic kryptografický
cryptographically kryptograficky
cryptography šifrování
cryptography kryptografie
cryptology kryptologie
cryptophyte kryptofyt
cryptorchism zadržení varlat
cryptosaprobity kryptosaprobita
crystal křišťálový
crystal krystalový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy