Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
crystal křišťál
crystal krystal
crystal ball křišťálová koule
crystal clear průzračný
crystal-clear průzračný
crystal-clear lehce pochopitelný
crystal-forming bacterium krystalotvorná bakterie
crystalize krystalizovat
crystalize vykrystalizovat
crystalize vytříbit se
crystalline křišťálový
crystalline krystalický
crystalline water krystalická voda
crystallisation krystalizace
crystallise krystalovat
crystallise krystalizovat
crystallised krystalizoval
crystallite krystalit
crystallization krystalizování
crystallization krystalizace
crystallize krystalizovat
crystallized krystalizovaný
crystallized krystalizoval
crystallizing krystalizující
crystallographer krystalograf
crystallographic krystalografický
crystallography krystalografie
crystals krystaly
Cu měď
Cu cuprum
cub lištička
cub vlče
cub štěně
cub lišče
cub mladík
cub učedník
cub nováček
cub lvíče
cub vrhnout mladé
cub mládě šelmy
Cuba Kuba
Cuba Cuba
Cuban kubánský
Cuban Kubánec
cubby skrýše
cubby útulné místečko
cubbyhole malá odloučená místnost
cubbyhole holubník
cube třetí mocnina
cube krychle
cube kostka
cube root třetí odmocnina
cube sugar kostkový cukr
cubeb kubéba
cubes krychle
cubic krychlový
cubic root třetí odmocnina
cubical krychlový
cubicle kabinka
cubicle skříň
cubicles kabiny
cubicles kóje
cubiform krychlovitý
cubing umocňovat na třetí
cubism kubismus
cubist kubista
cubistic kubistický
cubital loketní
cuboid kvádr
cuboid hranol
cubs mladíci
cubs mláďata šelem
cuckold paroháč
cuckold nasadit parohy
cuckoo kukaččí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy