Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
affable přívětivý
affable přátelský
affable vlídný
affableness vlídnost
affair aféra
affair milostný poměr
affair milostná pletka
affair záležitost
affair věc
affair pletka
affairs pletky
affairs záležitosti
affarent přívodný
affarent přinášející
affect zasáhnout
affect zachvátit
affect dojmout
affect ovlivňovat
affect působit
affect dojímat
affect afektovat
affect postihnout
affect působit
affect předstírat
affect ovlivnit
affectation afektovanost
affected ovlivněný
affected zasažený
affected ovlivnil
affected afektovaný
affected dotčený
affected předstíraný
affected strojený
affected ovlivněn
affected by st napadený čím
affected by st koho se něco týká
affected by st postižený čím
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
affected sedimentation rušená sedimentace
affectedly afektovaně
affecting ovlivňující
affecting ovlivňování
affection záliba
affection rozrušení
affection ovlivnění
affection onemocnění
affection afekt
affection láska
affection zalíbení
affectionate oddaný
affectionate milující
affectionate něžný
affectionately oddaně
affectionateness náklonnost
affective efektivně
affects ovlivňuje
afferent aferentní
affiance zasnoubit
affianced zasnoubil
affidavit afidavit
affidavit místopřísežné prohlášení
affiliate přičlenit
affiliate připojit
affiliate přidružit
affiliate pobočka
affiliate přijmout
affiliated připojený
affiliated přidružený
affiliated přičleněný
affiliates pobočky
affiliation afilace
affiliation přičlenění
affiliation připojení
affiliation přidružení
affiliations přidružení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy