Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
curl kudrlina
curl kudrlinka
curl zkadeření
curl lokna
curl kudrna
curl kadeř
curl up zkroutit
curl up zkroutit se
curl up with a good book relaxovat a číst knihu
curl your hair šokovat tě
curled vlnil
curled kroutil
curler hráč ve hře curling
curlew koliha
curlicue kudrlinka
curliness kudrnatost
curling metaná
curling lední metaná
curling irons kulma
curls svíjí
curls ohýbá
curls lokny
curls kroutí
curly vlnitý
curly kučeravý
curly kudrnatý
curly kadeřavý
curly bracket složená závorka
curmudgeon mrzout
curmudgeon bručoun
curmudgeonly mrzoutský
curmudgeonly bručounský
Curran Curran
currant rybíz
currant hrozinka
currencies měny
currency oběživo
currency oběživo
currency měna
currency appreciation revalvace (zhodnocení) měny
currency area valutová oblast
currency basket /basket of currencies/ měnový koš
currency composition měnová struktura
currency depreciation devalvace (znehodnocení) měny
currency peg vazba kurzu na určitou měnu
currency peg zavěšení kurzu na určitou měnu
current stávající
current obvyklý
current běžný
current současný
current proud
current account běžný účet
current account běžné konto
current annual increment běžný roční přírůstek
current assets likvidní majetek
current assets likvidní aktiva
current assets běžná aktiva
current prices běžné ceny
current year běžný rok
currently současně
currently aktuálně
currently nyní
currently v současné době
currents proudy
curricle druh kočáru
curricula školní osnova
curricular vztahující se k učivu
curriculum učivo
curriculum osnovy
curriculum životopis
curriculum studijní plán
curriculum vitae životopis
currier koželuh
currier jirchář
curries kari

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy