Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
currish kousavý
currish zlý
curry kari koření
curry hřebelcovat
curry kari
curry favor chtít si udělat dobré oko
curry favor podlézat
curry powder koření kari
currycomb hřeblo
curse proklínat
curse klít
curse proklít
curse prokletí
curse zatracovat
curse zatracení
curse zatratit
curse kletba
cursed zatracený
cursed prokletý
curses kletby
cursing hromování
cursive kurziva
cursive writing spojované písmo
cursor kurzor
cursorial běhavý
cursorily povrchně
cursoriness zběžnost
cursoriness povrchnost
cursors kurzory
cursory zběžný
cursory povrchní
curst jedovatý
curst zlý
curt odměřený
curtail zkrátit
curtail omezit
curtailed zredukovaný
curtailed zkrácený
curtailed snížený
curtailment zkrácení
curtain clona
curtain zástěna
curtain záclona
curtain závěs
curtain opona
curtain off oddělit záclonou
curtain off oddělit přepážkou
curtains závěsy
curtains záclony
curtilage dvorek
Curtis Curtis
curtly stroze
curtness odměřenost
curtsey poklony
curtsy poklona
curvaceous ladná
curvacious s pěknou postavou
curvature zakřivení
curve zakřivit
curve zakřivení
curve zatáčka
curve křivka
curved zakřivený
curves zakřivení
curves ohyby
curves křivky
curvilinear křivočarý
curving zakřivení
curving ohnutý
curving zkroucený
curving zakřivený
curving ohýbání
curvy mající křivky
curvy dobře vyvinutá
cuscus kuskus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy