Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cushat holub hřivnáč
Cushing Cushing
cushion ztlumit
cushion zmírnit
cushion změkčit
cushion polštářek
cushion bříško
cushion polštář
cushion mantinel
cushioned polštářovaný
cushioned čalouněný
cushioning čalounění
cushioning odpružení
cushions vycpávky
cushions podložky
cushions polštáře
cushiony měkký
cushiony polštářovitý
cushiony vycpaný
cushiony vyčalouněný
cushiony vypolštářovaný
Cushman Cushman
cushy pohodlné např. zaměstnání
cusp hrot
cuspate zašpičatělý
cuspated zašpičatělý
cuspid špičák
cuspidal hrotový
cuspidal kuspidální
cuspidate hrotitý
cuspidor plivátko
cuss zaklít
cuss klít
cuss zakletí
cussed paličatý
cussedness paličatost
custard pudink
custard krém
Custer Custer
custodial zajišťovací
custodial vězeňský
custodial vazební
custodial trest na svobodě
custodian strážce
custodian hlídač
custodian dozorce
custodians strážci
custodians dozorci
custodians hlídači
custodianship opatrovnictví
custody opatrování
custody vyšetřovací vazba
custody vazba
custom zákaznictvo
custom mrav
custom uživatelský
custom zakázkový
custom úzus
custom obyčej
custom klientela
custom zvyklost
custom zvyk
custom declaration celní ohlášení
custom economy zvyková ekonomika
custom-built zhotovený na zakázku
custom-house celnice
custom-made zhotovený na zakázku
customarily tradičně
customarily obvykle
customary obvyklý
customer zákazník
customers zákazníci
customhouse celnice
customhouse officer celník
customisation upravení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy