Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
customisation přizpůsobení
customise přizpůsobit
customised upravený
customised přizpůsobený
customising přizpůsobování
customizable úprava
customization úprava podle požadavků
customize přizpůsobit
customized přizpůsobil
customized přizpůsobený
customizing přizpůsobování
customizing přizpůsobení
customs zvyky
customs celní úřad
customs celnice
customs clo
customs celní
customs clearance celní osvědčení
customs clearance celní odbavení
customs duty clo
customs duty /import duty/ clo /dovozní/
customs employee celník
customs frontier celní hranice
customs house celnice
customs man celník
customs officer celník
customs tariff celní tarif (sazba)
customs tariffs cla
customshouse celnice
cut řez
cut tnout
cut redukovat
cut sek
cut seknutí
cut sekat
cut rozřezat
cut cut/cut/cut
cut krájet
cut řezat
cut zkrátit
cut snížit
cut snížení
cut říznutí
cut střih
cut a fine figure vypadat perfektně
cut a wide swath dělat mnoho věcí
cut across přetnout
cut across přesekat
cut across přerušit
cut across protnout
cut and dried definitivní
cut and dried předem připravený
cut away useknout
cut away okrájet
cut away ukrojit
cut away odříznout
cut back zmenšit
cut back snížit
cut back on zmenšit
cut corners jezdit riskantně
cut down ztenčit
cut down zmenšit
cut down zredukovat
cut down snížit
cut down omezit
cut down on omezit
cut from the same cloth velmi podobný
cut glass broušené sklo
cut in vskočit do řeči
cut in vmáčknout se
cut into vyrýt do
cut it ladí spolu
cut it a little fine mít přesně tolik peněz
cut it out nechat toho
cut it out přestat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy