Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cut losses odepsat ztrátu
cut me some slack dej mi více času
cut my teeth on učil jsem se za mlada ...
cut off uříznout
cut off useknout
cut off zastavit
cut off vyřadit
cut off přerušit
cut off odpojit
cut off odkrojit
cut off odstřihnout
cut off odříznout
cut off your nose to spite your face způsobit si zranění
cut out vystříhat
cut out vystřihnout
cut out vyloučit
cut out přestat
cut out for mít vrozený talent
cut price zlevněný
cut rate zlevněný
cut rate levný
cut rate laciný
cut rate sleva
cut short zkrátit
cut short zarazit
cut short přistřihnout
cut the crap nech si ty kecy!
cut the mustard dělat práci správně
cut through protnout
cut to the chase dostaň se k jádru věci
cut up říznout
cut up rozsekal
cut up rozkrájet
cut up krájet
cut you down to size zranit tvé sebevědomí
cut you to ribbons porazit v hádce
cut your own throat být svým nejhorším nepřítelem
cut-and-dried šablonovitý
cut-and-dried rutinní
cut-and-dried definitivní
cut-and-dry šablonovitý
cut-and-dry rutinní
cut-and-paste výňatky spojené dohromady
cut-down zredukovat
cut-off odříznutí
cut-off odstřihnutí
cut-off odstavení
cut-off odřezek
cut-off přerušení
cut-out vyříznout
cut-out vystřižení
cut-out vystřihovánka
cut-price zlevněný
cut-rate zlevněný
cut-rate levný
cut-rate laciný
cut-throat hrdlořez
cutaneous kožní
cutaway žaket
cutback snížení
cutback redukce
cutdown zredukovat
cute bystrý
cute pěkná
cute as a bug s ear rozkošný
cute as a bug s ear nádherný
cuteness roztomilost
cutest nejroztomilejší
cuticle kutikula
cuticle kůže pod nehtem
cutie čiperka
cutie zajíček
cutis škára
cutis derma
cutlass šavle

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy