Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cutlass mačeta
cutler nožíř
cutlery příbory
cutlet kotleta
cutoff zastavení
cutoff přerušení
cutoff odstřihnutí
cutout výřez
cutout vystřihovánka
cutover mýtina
cutpurse kapesní zloděj
cutpurse kapsář
cuts škrt
cutter řezák
cutter řezačka
cutter řezný nástroj
cutter řezací stroj
cutter fréza
cutter řezač
cutter frézka
cutters frézky
cutters řezačí
cutthroat hrdlořez
cutting sekání
cutting stříhání
cutting vystřihování
cutting řezání
cutting prudký
cutting odřezek
cutting krájení
cutting kousavý
cutting edge břit
cutting edge ostří
cutting-edge pronikavý
cuttingly kousavě
cuttle sépie
cuttlefish sépie
cutwork vyřezávání
cutworm housenka
Cuzco Cuzco
CV (curriculum vitae) stručný životopis
CVM metoda kontingentního (podmíněného) hodnocení
CW Continuous Wave
CWA zákon o čistotě vod
CWYL Chat With You Later
CYA Cover Your Ass
cyan azurová
cyanamide kyanamid
cyanide kyanid
cyanide poisoning otrava kyanidem
cyanite kyanit
cyanogen kyan
cyanophage cyanofág
cyanosis cyanóza
cybernetic kybernetický
cybernetics kybernetika
cyberphobia strach z počítačů
cyberpunk kyberpunk
cyberspace kybernetický svět
cyborg cyborg
cyclamen brambořík
cycle koloběh
cycle oběh
cycle perioda
cycle jet na kole
cycle cyklovat
cycle kolo
cycle jízdní kolo
cycle cyklus
cycle of rebirth cyklus znovuzrození
cycle per second cyklů za sekundu
cycled obíhal
cycled koloval
cycles cykly
cycles/second cyklů za sekundu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy