Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cycleway stezka pro cyklisty
cyclic kruhový
cyclic cyklický
cyclic disorder opakovaná porucha
cyclical periodický
cyclical cyklický
cyclical deficit cyklický deficit
cyclical influence opakovaný vliv
cyclical unemployment cyklická
cyclical unemployment opakovaná nezaměstnanost
cyclical unemployment cyklická nezaměstnanost
cyclically periodicky
cyclically cyklicky
cycling cyklování
cycling cyklistika
cyclist cyklistka
cyclist cyklista
cyclists cyklisté
cyclohexane cyklohexan
cyclohexanol cyklohexanol
cycloid cykloida
cycloidal cykloidický
cycloidal cykloidní
cyclomorphosis cyklomorfóza
cyclone cyklóna
cyclone cyklón
cyclonic cyklónový
cyclopaedia encyklopedie
cyclopean kyklopský
cyclopedia encyklopedie
cyclopedia naučný slovník
cyclopropane cyklopropan
cyclops kyklop
cyclostyle cyklostylovat
cyclostyle cyklostyl
cyclotron cyklotron
cygnet mladá labuť
Cygnus Cygnus
CYL see (C) You Later
cylinder váleček
cylinder válec
cylinder block blok motoru
cylinder head hlava motoru
cylinder press tlak ve válci
cylinders válce
cylindric cylindrický
cylindric válcový
cylindrical válcovitý
cyma kyma
cymbal činel
cymbalist činelista
cymbalo cimbál
cymograph kymograf
cynic cynik
cynical cynický
cynically cynicky
cynicism cynismus
cynics cynikové
cynodont špičák
cynosure vodítko
cynosure střed pozornosti
cynosure střed zájmu
Cynthia Cynthia
cypher znak
cypher šifra
cypher cifra
cypress cypřiš
cypresses cypřiše
Cyprian Cyprian
Cyprian kyperský
Cyprian Kypřan
Cyprus Kypr
Cyrano de Bergerac Cyráno z Bergeracu
Cyril Cyril
Cyril mužské křestní jméno

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy