Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Cyrillic cyrilice
Cyrillic azbukový
Cyrillic Cyrilský
Cyrus Cyrus
cyst cysta
cysteine cystein
cystic cystický
cystic fibrosis cystická fibróza
cystine cystin
cystitis cystitida
cystoparalysis cystoparalýza
cystoplegia cystoplegie
cytidine cytidin
cytochrome cytochrom
cytochromoxidase test cytochromoxidázový test (mikrobiologie)
cytogenesis vznik a vývoj buněk
cytogenetic cytogenetický
cytological cytologický
cytologist cytolog
cytology cytologie
cytolysis cytolýza
cytomegalovirus herpes virus
cytoplasm cytoplasma
cytoplasmatic cytoplasmatický
cytoplasmic cytoplazmatický
cytosine cytosin
cytotoxic cytotoxický
czar car
czarina carevna
czarist carský
czaristic carský
czaritza carevna
Czech Czech
Czech čeština
Czech Čech
Czech česky
Czech český
Czech language čeština
Czech Republic Česká republika
Czech woman Češka
Czechia Česko
Czechoslovak Čechoslovák
Czechoslovak Českoslovák
Czechoslovak československý
Czechoslovakia Československo
Czechoslovakian Čechoslovák
Czechoslovakian československý
Czechs Češi
Czerniak Czerniak
dab poklepat
dab druh ryby
dab skvrnka
dabble fušovat (účastnit se činnosti
dabbled montoval se do
dabbler fušer
dabbling fušování
dabchick potápka
dace bělice
dacha chalupa
dachshund jezevčík
dactyl daktyl
dactylic daktylský
dactyloscopy daktyloskopie (nauka o otiscích prstú a jejich porovnávání)
dad taťka
Dad Dad
Dad táta
Dad tatínek
Dada Dada
dada dadaismus
dadaism dadaismus
daddy tatíček
daddy táta
daddy tatínek
Dade Dade
dado obložení stěn

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy