Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Dali město - Čína
Dali město - Kypr
Dallas Dallas
dalliance flirt
dalliance poměr
dally laškovati se
Dalmatia Dalmacie
dalmatian dalmatinec
Dalton Dalton
Daly Daly
Dalzell Dalzell
dam přehradit
dam jez
dam hráz
dam přehrada
dam consolidation opevnění hráze
dam deformation deformace hráze
dam filter filtr hráze
dam height výška hráze
dam sealing těsnění hráze
dam seepage průsak hrází
dam up přehradit
dam up nadržet
dam up nadržet vodu
DAMA Demand Assigned Multiple Access
damage újma
damage ztráta
damage zničit
damage zničení
damage zkazit
damage poškodit
damage škoda
damage poškození
damage control odstranění následků
damaged poškozen
damaged poškozený
damaged goods poškozené zboží
damager ničitel
damages odškodnění
damaging škodlivý
damaging poškozující
damagingly ničivě
damascene cizelovat
damascene damaskovat
Damascus hl.m. - Sýrie
damask damašek
dame slečna
dame dáma
dammed přehrazený
damming přehrazující
damming přehrazení
damming hráz
dammit zpropadeně
dammit zatraceně
damn zatracený
damn zatraceně
damn sakra
damn proklatě
damn k čertu!
damn zatratit
damn proklít
damn poslat k čertu
damnable proklatý
damnably zavrženíhodně
damnation věčné zatracení
damnation zatracení
damnatory odsuzující
damnatory odmítavý
damned zatracený
damned prokletý
damned if you do and damned if you don t ať uděláš co uděláš
damnedest nejzatracenější
damning usvědčující
damning průkazný
damning proklínání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy