Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dashboard palubní deska
dashed uháněl
dashed roztříštěný
dasher palička
dashes pádí
dashes uhání
dashing pelášení
dashing čárkování
dastard sketa
dastardliness zbabělost
dastardly zbabělý
dat of co čemu
dat pl of úzkostem
dat pl of úzkost
dat/ins of dva dvěma
dat/loc of stopařka stopařce
dat/loc of vodka vodce
data informace
data data
data datový
data údaje
data bank databanka
data bank banka údajů
data base databáze
data bus sběrnice dat
data capture sběr dat
data category datové kategorie
data entry datová položka
data input vstup dat
data processing zpracování údajů
data processing zpracování dat
data processor procesor
data quality kvalita údajů
data quality kvalita dat
data quality indicator indikátor kvality dat
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
database databázový
database databáze
databases databáze
datable datovatelný
datagram datagram
datagrams datagramy
date epocha
date doba
date datlovník
date termín
date datovat
date rande
date schůzka
date datum
date datle
date back datovat zpětně
date gun markovač datumu
date of birth datum narození
date stamp razítko s datem
date stamp datumové razítko
date stamp datovací razítko
dateable datovatelný
dated staromódní
dated datovaný
dateless pradávný
dateless nesmrtelný
dateless nekonečný
dateless nedatovaný
dateless nadčasový
dateline datová čára
dater datumovka
dating datování
dating chození na rande
dating chodit
dating schůzka
dating datum
dative dativ
dative třetí pád
dative of se si

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy