Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
day off dovolená
day school denní škola
day-and-night neustálý
day-care péče o děti
day-care jesle
day-long celodenní
day-to-day ze dne na den
daybook deník
daybreak úsvit
daybreak svítání
daycare péče o děti
daydream fantazírovat
daydream vidina
daydreamer snílek
daydreams vidiny
dayfly jepice
daylight svítání
daylight denní světlo
daylight saving time letní čas
daylight-saving time letní čas
daylights rozbřesky
daylights svítání
daylong celodenní
days dni
days dny
daystar jitřenka
daystar denice
daytime den
daytime denní doba
Dayton Dayton
daze omráčit
dazed oslněný
dazedly oslněně
dazzle třpyt
dazzle zářit
dazzle oslnit
dazzled oslněný
dazzler oslňující člověk
dazzling oslnivý
dazzlingly oslnivě
DC hl.m. - Spojené státy americké
de facto ve skutečnosti
de Gaulle de Gaulle
de jure po právu
de jure podle práva
de luxe luxusní
de Soto de Soto
de-energize vypnout
de-escalate zmírňovat
de-escalation deeskalace
de-ice odmrazit
de-iced odmrazený
de-iced odmrazil
de-Stalinization destalinizace
DEA Data Exchange Agreement
deacon jáhen
deacon diákon
deactivate dezaktivovat
deactivate deaktivovat
deactivated deaktivoval
deactivation deaktivace
dead mdlý
dead nehybný
dead odumřelý
dead opuštěný
dead uschlý
dead úplný
dead vymřelý
dead fádní
dead bez života
dead mrtví
dead mrtvý
dead mrtev
dead body mrtvola
dead certain stoprocentně jist

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy