Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deal with st pojednávat o čem
deal with st řešit
deal with st vyřešit
deal with st vyrovnat se s čím
dealer obchodník
dealers obchodníci
dealers prodavači
dealership obchodní zastoupení
dealership jednatelství
dealing zacházení
dealing jednání
dealing obchodování
dealings záležitosti
dealings styky
dealings jednání
deallocate uvolnit
deallocated uvolnil
deals obchody
deals dohody
dealt obchodovaný
dealt deal/dealt/dealt
dean děkan
Deane Deane
deanery děkanství
Deanna ženské křestní jméno
deanship děkanát
dear upřímný
dear srdečný
dear ctěný
dear vážený
dear milý
dear drahý
Dear John drahý Honzo
dear me jejda
dear me proboha
dear me jémine
Dearborn Dearborn
dearer dražší
dearest nejdražší
dearie miláčku
dearly velice
dearly nesmírně
dearly draho
dearness drahota
dears miláčci
dears drazí
dears drahoušci
dearth nouze
dearth nedostatek
deary drahoušku
deary miláčku
death úmrtní
death zánik
death úmrtí
death smrt
death notice úmrtní oznámení
death penalty trest smrti
death rate úmrtnost
death rattle smrtelné chroptění
death squad Komando smrti
death squad eskadra smrti
Death Valley Údolí smrti
death wish přání zemřít
death-rate úmrtnost
death-watch druh škodlivého hmyzu
deathbed smrtelné lože
deathblow smrtící rána
deathblow smrtelná rána
deathblow osudová rána
deathless nesmrtelný
deathlike mrtvolný
deathly smrtelný
deathly vražedný
deathrate úmrtnost
deaths smrti

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy