Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deathtrap past
deathwatch druh škodlivého hmyzu
deathwatch hlídka u mrtvého
deb strana má dáti
deb dlužní úpis
deb debet
debacle katastrofa
debacle debakl
debar vyloučit
debark vylodit
debarkation vylodění
debase znehodnotit
debased znehodnotil
debased znehodnocený
debased pokažený
debasement ponížení
debaser znehodnotitel
debatable vhodný pro diskusi
debatable sporný
debatable diskusní
debatable diskutabilní
debate diskuse
debate debatovat
debate debata
debate on debatovat
debated diskutoval
debated debatoval
debater diskutující
debater debatér
debates debaty
debating diskutování
debating debatování
debauch hýřit
debauched zhýralý
debauchee zhýralec
debauchee prostopášník
debauchery hýření
debauchery prostopášnost
Debbie ženské křestní jméno
Debby ženské křestní jméno
debenture dluhopis
debentures dluhopisy
debilitate zeslabit
debilitate oslabit
debilitated zeslabil
debilitated vysílený
debilitated oslabil
debilitated oslabený
debilitating vysilující
debilitating oslabující
debilitation zeslabení
debilitation oslabení
debility slabost
debility debilita
debit dluh
debit zapsat na vrub
debit zatížit
debit dluh
debit debet
debit authorisation n pověření k zatížení účtu
debit authorization n pověření k zatížení účtu
debit balance pasivní zůstatek
debit balance debetní saldo
debit card debetní karta
debit interest rate debetní úroková míra
debit side strana účtu ?má dáti?
debonair sympatický
debonaire šarmantní
debonnaire šarmantní
Deborah ženské křestní jméno
debouch vyvalit se
Debra ženské křestní jméno
debrief vyslechnout hlášení
debriefing vyslechnutí hlášení
debris trosky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy