Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
debris sutiny
debris pozůstatky
debris suť
debris drobný odpad
debt závazek
debt dluh
debt ceiling strop dluhu
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
debt instrument dlužní nástroj
debt service dluhová služba
debt-for-nature swaps výměna dluhů k přírodě
debt-nature swaps ochrana lesů
debtor debitor
debtor dlužník
debts pasiva
debts dluh
debts dluhy
debug ladicí
debug odstraňovat chyby
debugged odladěný např. program
debugger debugger
debugger ladící program
debuggers ladící programy
debugging ladění
debugging odstraňování chyb
debunk demaskovat
debunk odhalit
deburr odstraňovat otřepy
deburr odstraňovat ostřiny
deburr odstaňovat otřepy
Debussy Debussy
debut první uvedení
debut debut
debutant debutant
debutante debutantka
decade deset let
decade desítiletí
decade dekáda
decade desetiletí
decadence úpadek
decadence dekadence
decadent úpadkový
decadent dekadentní
decades desetiletí
decades dekády
decaf bez kofeinu
decaffeinate odstranit kofein
decaffeinated bez kofeinu
decagon desetiúhelník
decagram dekagram
decagram deka
decahedron desetistěn
decal obtisk
decalcification odvápnění
decalcification dekalcifikace
decalcify odvápnit
decalcify dekalcifikovat
decalitre dekalitr
decalogue desatero
decametre deset metrů
decamp zmizet
decampment zmizení
decanal děkanský
decant scedit
decant odlít
decant dekantovat
decantation dekantace
decantation method dekantační metoda
decanter karafa
decapitate stít
decapitate gilotinovat
decapitated měl uťatou hlavu
decapitation stětí
decapod desetinožec
decarbonization dekarbonizace (vody)

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy