Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
decarbonize dekarbonizovat
decarboxylation dekarboxylace
decasyllabic desetislabičný
decathlon desetiboj
Decatur Decatur
decay úpadek
decay tlít
decay kazit
decay kazit se
decay hnít
decayed zkažený
decaying kažení
decays rozklady
decays kazy
decays kazí
decease zemřít
deceased zesnulý
deceased zemřelý
decedent zesnulý
deceit podvod
deceit klam
deceitful podvodný
deceitfulness podvodnost
deceitfulness lstivost
deceive klamat
deceive podvádět
deceived ošálil
deceived podvedl
deceived oklamal
deceived ošálený
deceived oklamaný
deceived podvedený
deceiver podvodník
deceiving klamající
decelerate zpomalovat
decelerate zpomalit
decelerated zpomalil
decelerating zpomalující
decelerating brzdicí
deceleration zpomalení
December prosinec
decency mravopočestnost
decency slušnost
decennary desetiletý
decennary desetiletí
decennial desetiletý
decennium desetiletí
decent slušný
decently slušně
decently řádně
decentralisation decentralizace
decentralise decentralizovat
decentralised decentralizovaný
decentralization decentralizace
decentralize decentralizovat
decentralized decentralizovaný
deception klamání
deception podvod
deception oklamání
deception klam
deceptive klamný
deceptive podvodný
deceptive záludný
deceptive mylný
deceptively klamně
deceptiveness ošidnost
deceptiveness klamnost
dechlorination dechlorace
dechlorination filter dechlorační filtr
decibel decibel
decidability rozhodnutelnost
decidable rozhodnutelný
decide usoudit
decide učinit rozhodnutí
decide rozhodnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy