Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
declamation deklamace
declamatory řečnický
declarable deklarovatelný
declaration vyhlášení
declaration prohlášení
Declaration of Haag Haagská deklarace
Declaration of Independence deklarace nezávislosti
declaration on the human environment deklarace o životním prostředí lidí
Declaration on the Human Environment Declaration on the Human Environment
declarations prohlášení
declarations deklarace
declarative deklarativní
declarator deklarátor
declaratory deklarační
declare oznámit
declare podat daňové přiznán
declare vyhlásit
declare proclít
declare deklarovat
declare prohlašovat
declare prohlásit
declare oneself vyjádřit se
declared vyhlášený
declared deklarovaný
declarer ohlašovatel
declares prohlašuje
declaring vyhlášení
declaring prohlášení
declassification odtajnění
declassify zveřejnit
declassify zpřístupnit
declassify odtajnit
declension ústup
declension sestup
declension skloňování
declinate ohnutý dolů
declination naklonění
declination deklinace
decline upadat
decline ubývání
decline ubývat
decline spád
decline svah
decline slábnout
decline odmítnutí
decline nepřijmout
decline odmítnout
decline klesat
decline snižovat
decline odchýlit se
decline pokles
decline ochabovat
decline snížit
decline pokles
declined zamítnutý
declined skloňovaný
declined nepřijatý
declines odmítá
declining sestupný
declining odmítající
declining klesání
declining-block system klesající skupinový systém
declinometer deklinometr
declivity spád
declivity sklon
declutch rozpojit
declutch odpojit
deco art deko
decoct vyvařit
decoct svařit
decoct odvar
decoction vývar
decoction vyvaření
decoction sváření
decoction odvar

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy