Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
decoction koncentrát
decoction dekokce
decode dekódovat
decoded dekódovaný
decoder dekodér
decoding dekódování
decolonisation osvobození
decolonisation dekolonizace
decolonization dekolonizace
decolonization osvobození
decolonize dekolonizovat
decolorize odbarvit
decolorize odbarvovat
decolourize odbarvit
decolourize odbarvovat
decommission vyřadit z provozu
decommissioned vyřazený
decompile dekompilovat
decomposable rozložitelný
decompose rozkládat
decomposed rozložený
decomposer dekompozitor
decomposing rozkládající
decomposition rozložení
decomposition rozkládání
decomposition rozklad
decomposition dekompozice
decompress rozbalit
decompress snížit tlak
decompress dekomprimovat
decompression dekomprese
decompression dekomprimování
decondition zhoršení stavu
decondition zhoršení kondice
deconsecrate odsvětit
deconstruct zpochybnit
deconstruction narušení
deconstructionist zastánce dekonstrukcionismu
deconstructive zpochybňující
decontaminate dekontaminovat
decontaminate asanovat
decontaminated dekontaminovaný
decontaminated dekontaminoval
decontaminated asanoval
decontamination dekontaminace
decontamination asanace
decontrol zbavit kontroly
deconvolution dekonvoluce
deconvolve rozvinout
decor výzdoba
decor dekorace
decorate vyzdobit
decorate ozdobit
decorate zdobit
decorate dekorovat
decorated zdobený
decorated vyzdobený
decorated ozdobný
decorated ozdobený
decorated nazdobený
decorated dekorovaný
decorating tapetování
decorating malování
decorating zdobení
decorating dekorování
decoration řád
decoration výzdoba
decoration ozdoba
decoration ornament
decoration ozdobení
decoration vyznamenání
decoration dekorace
decorations ozdoby
decorations dekorace
decorative ozdobný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy