Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dedication věnování
dedicative věnovací
dedicator dedikátor
dedicatory věnovací
dedicatory dedikační
deduce odvozovat
deduce vyvozovat
deduce vyvodit
deduce odvodit
deduce dedukovat
deduced vyvodil
deduced odvodil
deducible vyvoditelný
deducible odvoditelný
deducing vyvozování
deducing odvozování
deduct slevit
deduct odečíst
deducted odpočítaný
deducted odečtený
deductibility odpočitatelnost
deductible odečitatelný
deductible odpočitatelný
deduction sleva
deduction odečtení
deduction odvození
deduction odečtení
deduction vývod
deduction dedukce
deduction odpočet
deductions dedukce
deductive deduktivní
deductively deduktivně
Dee Dee
deed právní listina
deed právní úkon
deed skutek
deed smlouva
deed dokument
deed čin
deed výkon
deeds skutky
deejay diskžokej
deem usuzovat
deem soudit
deem mínit
deem pokládat
deem považovat
deemed považovaný
deemphasize snížit důraz
deep hlubina
deep hluboko
deep hluboký
deep digging podrývání
deep pneumatic aeration hluboká pneumatická aerace (vody)
deep six potopit
deep sleep hluboký spánek
deep space hluboký vesmír
deep-freeze silně zmrazit
deep-freezing hluboké zmrazení
deep-frozen hluboce zmrazený
deep-fry smažit
deep-laid dobře promyšlený
deep-rooted zakořeněný
deep-sea hlubinný
deep-seated vžitý
deepen prohlubovat
deepen prohloubit
deepened zesílil
deepened prohloubil
deepened prohloubený
deepened zesílený
deepening prohloubení
deepening prohlubování
deepening hloubení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy