Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deeper hlouběji
deeper hlubší
deepest nejhlubší
deepfreezing hluboké zmrazení
deepfrozen hluboce zmrazený
deepish spíše hlubší
deeply intenzivně
deeply hluboce
deepness hloubka
deer vysoká
deer vysoká zvěř
deer jelen
deer-park obora
Deere Deere
deerskin jelenice
deerskin jelení kůže
deerstalker lovecká čepice
deerstalking stopování zvěře
deeutrophication deeutrofizace
deface znetvořit
defaced znetvořil
defacement zohyzdění
defacement znetvoření
defacer zohavitel
defaecate vyprázdnit střeva
defalcate zpronevěřit
defalcate defraudovat
defalcation zpronevěra
defalcation defraudace
defalcator defraudant
defamation pomluva
defamation hanobení
defamatory pomlouvačný
defame hanobit
defamed hanobil
defamer pomlouvač
default nezaplatit
default nesplnit povinnost
default neplnit
default nezaplatit dluh
default neplnit závazek
default neplnění závazku
default implicitní
default zpronevěra
default prodlení /z platby/
default neplacení
default neplnění
default výchozí
default on neplacení
defaulted nezaplacený
defaulter opozdilec
defaulter dlužník
defaulting nesplnění
defaulting nedodržení
defaults výchozí hodnoty
defaults předdefinované hodnoty
defeasible anulovatelný
defeasible zrušitelný
defeat zrušit
defeat zničit
defeat zmařit
defeat zmaření
defeat přemoci
defeat přehlasování
defeat přehlasovat
defeat anulovat
defeat porážka
defeat porážet
defeat porazit
defeated poražený
defeater přemožitel
defeating poražení
defeatism poraženectví
defeatist poraženec
defeats porážka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy