Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
defecate vykálet
defecate odkalovat
defecate odkalit
defecate defekovat
defecating vykonávající velkou potřebu
defecation defekace
defecation vyprázdnění střev
defect závada
defect vada
defect defekt
defect nedostatek
defect dezertovat
defect porucha
defection sběhnutí
defection přestoupení
defective vadný
defectively vadně
defectiveness defektnost
defector utečenec
defector dezertér
defectors utečenci
defects vady
defects defekty
defence obrana
defenceless bezbranný
defencelessness bezbrannost
defences opevnění
defences obrany
defend bránit se
defend chránit
defend uhájit
defend hájit
defend obhajovat
defend bránit
defend oneself bránit se
defendant obžalovaný
defendants obžalovaní
defended bráněný
defender obránce
defenders obránci
defending obhajování
defending bránící
defends obhajuje
defends brání
defenestrate defenestrovat
defenestrated defenestroval
defenestration defenestrace
defense obrana
defense ochrana
defensibility udržitelnost
defensibility obhajitelnost
defensibility hájitelnost
defensible udržitelný
defensible obhajitelný
defensive defenziva
defensive obranný
defensive action obranná akce
defensive goods obranné zboží
defensive host reaction obranná reakce hostitele
defensive inputs obranné vstupy
defensively obranně
defensively defensivně
defensiveness bránění
defer odložit
defer potlačit
deference úcta
deference podřízenost
deferent odvodný
deferential uctivý
deferentially uctivě
deferment odložení
deferment odklad
deferrable odložitelný
deferral odklad
deferred odložený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy