Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
after později
after poté
after za
after po
after po té co
after all vždyť
after all nakonec
after all přece
after all přece jen
after all konec konců
after one s own heart podle něčího gusta
after-effect důsledek
after-effect následný efekt
after-effect dodatečný
after-effects následky
after-image přetrvávající vjem
after-image následný obraz
after-school mimoškolní
after-treatment doléčování
afterall konec konců
afterbirth placenta a plodové obaly
afterburner vstřikování paliva do trysky
afterburner druh pohonu stíhačky
aftercare zotavovna
aftercare pooperační péče
afterdamp dusivé plyny
afterdeck zadní paluba
aftereffect po efektu
aftereffect důsledek
aftereffects následky
afterglow dosvit
afterimage přetrvávající vjem
afterimage paobraz
afterlife po životě
aftermath následek
aftermath následky
aftermath dozvuky
aftermath po zápasu
aftermost zadní
afternoon odpoledne
afternoon shift odpolední směna
afternoons odpoledne
aftershave voda po holení
aftershock následný otřes
aftertaste pachuť
afterthought dodatečný nápad
afterward potom
afterward později
afterwards poté
afterwards potom
afterwards později
afterwards pak
ag zemědělský
Ag stříbro
again znovu
again ještě jednou
again zase
again znova
again opět
again zas
against ve sporu s
against naproti
against proti
against oproti
against all odds patrně se nestane
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
against payment po zaplacení
against the DTD proti DTD
against the grain proti srsti
agalactosis agalaktóza
agama agama
Agamemnon Agamemnón
agamic bezpohlavní
agape dokořán

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy