Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deflated vyfouknutý
deflated vyfoukl
deflated raněný (duševně)
deflating vyfukující se
deflation deflace
deflationary deflační
deflect odklonit
deflect odchýlit
deflected odkloněný
deflection ohybový
deflection odchylka
deflection odchýlení
deflection vychylování paprsku
deflection vychylování
deflection vychylovací
deflection výchylka
deflection přehyb
deflection prohýbání
deflection ohyb
deflection odklonění
deflection amplifier zesilovač rozkladu
deflection amplifier vychylovací zesilovač
deflection angle úhel vychylování
deflective vychylující
deflective odklánějící
deflector vychylovač
deflector deflektor
deflexion vychýlení
deflexion odklonění
deflexion odbočení
defloration deflorace
deflower odpanit
deflower deflorovat
defluoridation defluorace (vody)
Defoe Defoe
defoliant defoliant
defoliate zbavit listí
defoliation odlistění
defoliation defoliace
defoliator defoliant
deforest odlesnit
deforestation odlesnění
deform znetvořit
deform deformovat
deformable tvarovatelný
deformable deformovatelný
deformation deformace
deformational přetvárný
deformations deformace
deformed zmrzačený
deformed znetvořený
deformed deformovaný
deformities deformace
deformity deformita
deformity deformace
defragment defragmentovat
defraud zpronevěřit
defraud podvést
defraud oklamat
defraud defraudovat
defrauder podvodník
defray uhradit
defray zaplatit
defrayal úhrada
defrock zbavit hodnosti
defrost rozmrznout
defrost rozmrazit
defroster odmrazovač
defrosting rozmrazování
deft obratný
deftly obratně
deftly hbitě
deftness obratnost
deftness hbitost
defunct zašlý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy