Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
defunct zaniklý
defuse ztlumit
defuse zneškodnit
defuse zmírnit
defuse oslabit
defuse tlumit
defused ztlumil
defused ztlumený
defused zneškodnil
defused zmírnil
defused zmírněný
defused tlumil
defused oslabil
defy vzdorovat
degas odplynovat
degauss odmagnetizovat
degeneracy degenerace
degenerate degenerovaný
degenerate zvrhlý
degenerate zdegenerovaný
degenerate degenerovat
degenerated zdegenerovaný
degenerates degeneruje
degenerating zdegenerovávající
degeneration degenerace
degenerative degenerativní
degradability rozložitelnost (látky ve vodě)
degradation dekompozice
degradation sesazení
degradation ponížení
degradation degradace
degrade degradovat
degrade znehodnotit
degrade ponížit
degraded ponížený
degraded degradovaný
degrades degraduje
degrading ponižující
degrease odmastit
degreaser odmašťovadlo
degreasing odmašťování
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
degree řád
degree míra
degree hodnost
degree akademická hodnost
degree stupňový
degree titul
degree vysokoškolsk hodnost
degree hodnota
degree stupeň
degrees stupně
degressive klesající
degressive sestupný
degressive degresivní
degressive tax degresivní
degust degustovat
degustation degustace
dehisce puknout
dehiscent pukající
dehumanize dehumanizovat
dehumanized dehumanizoval
dehumidifier odvlhčovač
dehumidify odvlhčit
dehydrate dehydrovat
dehydrate dehydratovat
dehydrated vysušený
dehydrated dehydrovaný
dehydrated dehydratovaný
dehydrated dehydratoval
dehydrating odvodňování
dehydrating dehydratační
dehydrating dehydratace
dehydration dehydratace
dehydrator vysoušeč

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy