Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dehydrogenation dehydrogenace
deice odmrazit
deiced odmrazil
deiced odmrazený
deicer odmrazovač
deicide bohovražda
deictic deiktický
deictic ukazovací
deification zbožnění
deification prohlášení za boha
deify zbožňovat
deign ráčit
deign uráčit se
deigned uráčil
deionization deionizace (vody)
deionize deionizovat
deipnosophist ten kdo umí řečnit u stolu
Deirdre ženské křestní jméno
deism deismus (bůh jako tvůrce světa
deistic deistický
deities božstva
deity božstvo
deject deprimovat
dejected deprimovaný
dejectedly deprimovaně
dejection deprese
dejection cone dejekční kužel
DeKalb okres v USA
deke obehrat predstiranym pohybem
deke obalamutit
dekko mrknutí
dekko krátký pohled
Dekuji Thank you
Del Del
delamination delaminace
Delaney Delaney
Delano Delano
delate oznámit
delate ohlásit
Delaware Delaware
delay prodlení
delay zpoždění
delayed zpožděný
delaying zpožďující
delays zpoždění
delectable rozkošný
delectable delikátní
delectation potěšení
delegacy delegování
delegacy delegace
delegate zastupovat
delegate zástupce
delegate delegát
delegate pověřit
delegated zastoupený
delegated pověřený
delegates delegáti
delegates pověřuje
delegates deleguje
delegating převedení např. pravomoci
delegating zmocnění
delegation delegace
delegations delegace
deletable vymazatelný
delete škrtnout
delete smazat
delete vymazat
deleted smazaný
deleted vymazaný
deleterious škodlivý
deleteriously zhoubně
deletes maže
deleting mazání
deletion smazání
deletion vymazání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy