Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
delights radosti
delights požitky
Delilah ženské křestní jméno
delimit vymezit
delimit delimitovat
delimitate vymezit
delimitation vymezení
delimitation ohraničení
delimited omezený
delimited ohraničený
delimited oddělený
delimiter oddělovač
delimiter oddělovací znak
delimiter oddělovač informací
delimiters omezovače
delimiters oddělovače
delimiting vymezující
delimits vymezuje
delineate vylíčit
delineate vykreslit
delineated vymezil
delineated vymezený
delineated vylíčil
delineated vykreslil
delineation náčrt
delineation zobrazení
delinquency zločinnost
delinquent provinilec
delinquent delikvent
delinquent tax daňový nedoplatek
deliquesce rozplynout
deliquesced roztavil se
deliquesced rozplynul se
deliquescent rozpustný
delirious šílený
delirious delirantní
deliriously bláznivě
delirium delirium
delirium blouznění
delirium tremens delirium tremens
deliver odevzdat
deliver pronést
deliver doručit
deliver doručovat
deliver dopravovat
deliver dodávat
deliver dodat
deliver the goods dodat slíbené
deliver to doručovat
deliver to doručit
deliverable proveditelný
deliverable doručitelný
deliverable realizační výstup
deliverance vysvobození
deliverance vykoupení
deliverance osvobození
delivered dodal
delivered dodaný
delivered doručil
delivered doručený
delivered water dodaná voda
deliverer doručitel
deliverer doručovatel
deliveries zásilky
deliveries dodávky
delivering dodávání
delivering dodávající
delivers doručuje
delivery rozvážka
delivery roznáška
delivery přednes
delivery proslovení
delivery podání
delivery dodání
delivery dodací

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy