Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
delivery doručení
delivery dodávka
delivery osvobození
delivery date dodací lhůta
delivery van dodávka
delivery van dodávkový vůz
deliveryman doručovatel
deliveryman poslíček
dell rokle
Della Della
Delmarwa Delmarwa
Delphi Delphi
delta delta
delta-mouth delta toku
deltoid deltovitý
deltoid deltoid
delude šálit
delude klamat
deluded pošetilý
deluding klamání
deluge zaplavit
deluge záplava
deluge povodeň
deluged zaplavil
deluged zaplavený
delusion blud
delusion přelud
delusion oklamání
delusion mámení
delusion klam
delusion halucinace
delusional šálivý
delusional klamný
delusions přeludy
delusions mámení
delusions klamy
delusions halucinace
delusive klamný
delusory klamný
deluxe luxusní
delve zabořit
delve ponořit
delve prohlubeň
delved ponořil
delved zabořil
delved ponořený
DEM/VAL Demonstration and Validation
demagnetisation odmagnetování
demagnetise odmagnetovat
demagnetization odmagnetování
demagnetization odmagnetizování
demagnetization odmagnetizace
demagnetization demagnetizace
demagnetize odmagnetovat
demagog demagog
demagogic demagogický
demagogical demagogický
demagogue demagog
demagoguery demagogie
demagogy demagogie
demand požadování
demand poptávat se
demand dožadovat se
demand doptávat se
demand domáhat se
demand žádat
demand poptávka
demand požadavek
demand žádost
demand požadovat
demand prosba
demand curve poptávková křivka
demand deposit vklad na požádání
demand elasticity pružnost poptávky
demand elasticity elasticita poptávky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy