Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
demand for sb poptávka po kom
demand for st poptávka po čem
demand function poptávková funkce
demand management řízení poptávky
demand schedule harmonogram poptávky
demand side management. poptávkově orientované řízení
demand st from sb žádat co od koho
demand st from sb žádat co po kom
demand-pull inflation inflace tažená poptávkou
demand-pull inflation poptávková inflace
demand-side economics ekonomie strany poptávky
demanded požadoval
demanding náročný
demandingness náročnost
demands požadavky
demands nároky
demands požaduje
demarcate ohraničit
demarcated ohraničil
demarcated ohraničený
demarcating vyznačující
demarcation ohraničení
dematerialise odhmotnit
dematerialised odhmotnil
dematerialize odhmotnit
dematerialize odhmotnění
dematerialized odhmotnil
demean snížit se
demean ponížit
demeaning ponižující
demeaning nedůstojný
demeanor chování
demeanour způsoby
demeanour chování
dement dohnat k šílenství
demented pomatený
demented dementovaný
dementedly dementně
dementia šílenství
dementia demence
demerara surový třtinový cukr
demerit nedostatek
demerits viny
demerits slabiny
demerits nedostatky
demerits chyby
demesne pozemek
Demeter Demeter
Demeter Deméter
demi-monde polosvět
demigod polobůh
demijohn demižón
demilitarisation demilitarizace
demilitarization demilitarizace
demilitarize demilitarizovat
demilitarized demilitarizovaný
demimondaine dámička
demimondaine dáma z polosvěta
demimonde polosvět
demineralization demineralizace
demineralization demineralizace (vody)
demise skonat
demise demise
demise skon
demise odchod z tohoto světa
Demise zničení
Demise zánik
Demise vytlačení
Demise ústup
Demise úpadek
Demise krach
Demise sklon
demised zanikl
demised skonal
demist odmlžit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy