Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
demit odstoupit
demit rezignovat
demit podat demisi
demitasse šáleček
demiurge tvůrce
demiurge stvořitel
demo demoverze
demo demo
demob demobilizovat
demobilisation demobilizace
demobilise demobilizovat
demobilization demobilizace
demobilize demobilizovat
demobilized demobilizoval
democene democén
democracies demokracie
democracy demokracie
democrat demokrat
democratic demokratický
democratically demokraticky
democratisation demokratizace
democratization demokratizace
democratize demokratizovat
democrats demokraté
demodulate demodulovat
demodulation demodulace
demodulator demodulátor
demographer demograf
demographic demografický
demographic dynamics demografická dynamika
demographic statics demografická statika
demographic statistics demografická statistika
demographic transition demografický přechod
demographically demograficky
demography demografie
demoiselle slečna
demolish zničit
demolish zbourat
demolish demolovat
demolish bourat
demolished zdemolovaný
demolished zbouraný
demolisher demoliční stroj
demolishing demolující
demolition zničení
demolition zbourání
demolition demolice
demon démon
demonetization demonetizace
demonetize demonetizovat
demoniac zuřivý
demoniac démonický
demoniacal démonický
demonic démonický
demonically démonicky
demonism démonismus
demonize démonizovat
demonology démonologie
demons démoni
demonstrability prokazatelnost
demonstrability dokazatelnost
demonstrable prokazatelný
demonstrably prokazatelně
demonstrate ukázat
demonstrate dokázat
demonstrate předvádět
demonstrate demonstrovat
demonstrate the truth of dávat za pravdu
demonstrated předvedený
demonstrated demonstrovaný
demonstrates předvádí
demonstrates demonstruje
demonstrating předvádění
demonstrating demonstrování
demonstration projev

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy