Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
demonstration důkaz
demonstration demonstrace
demonstrations demonstrace
demonstrative otevřený
demonstrative neskrývaný
demonstratively demonstrativně
demonstrativeness demonstrativnost
demonstrator demonstrátor
demonstrators předváděči
demoralisation demoralizace
demoralise demoralizovat
demoralised demoralizovaný
demoralised demoralizoval
demoralization demoralizace
demoralize demoralizovat
demoralized demoralizovaný
demoralized demoralizoval
demoralizing demoralizující
demos svobodný lid
demos demonstrační verze
Demosthenes Demosthenes
demote degradovat
demoted degradovaný
demotic hovorový
demotic démotický
demotion degradace
demotope demotop
demount rozmontovat
demount odmontovat
demount demontovat
demountable odnímatelný
demountable odmontovatelný
Dempsey Dempsey
demultiplexer demultiplexor
demur námitka
demur pochybovat
demur namítat
demure stydlivý
demure plachý
demure ostýchavý
demurely zdrženlivě
demurely stydlivě
demureness zdrženlivost
demureness ostýchavost
demurrage zdržné
demurrage náhrada za prodlení
demurrer právní námitka
demy formát papíru
demystification demystifikace
demystify demystifikovat
demythologize demytologizovat
den pelech
den doupě
den brloh
denary desetinásobný
denary desítka
denationalisation zprivatizování
denationalization zprivatizování
denationalization odnárodňování
denationalization odnárodnění
denationalize reprivatizovat
denaturalization denaturalizace
denature odlišit
denature denaturovat
denatured odlišil
denatured denaturovaný
denatured denaturoval
denaturing denaturace
denaturing denaturování
denazification denacifikace
dendrite dendrit
dendritic dendritický
dendrochronological dendrochronologický
dendrochronology dendrochronologie
dendroid stromovitý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy