Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
agape udivený
agape žasnout
agape hody lásky
agape užaslý
agape s otevřenými ústy
agar agar
agar-agar agar-agar
AGARD Advisory Group for Aerospace Research and Development
agarose agarýza
agate achát
Agatha ženské křestní jméno
Agatha Agáta
agave agáve
agaze zíraje
AGC Automatic Gain Control
age zestárnout
age věčnost
age stárnutí
age stárnout
age věkový
age epocha
age věk
age doba
age stáří
age before beauty mladí pustí sednout staré
age bracket vrstevníci
age group vrstevníci
age of majority věk zletilosti
age-old letitý
aged starý
agedness letitost
ageing stárnutí
ageism věková diskriminace
ageist diskriminující staré
ageless nestárnoucí
ageless věčný
ageless věčně mladý
agelong dávný
agelong odvěký
agencies agentury
agency zastoupení
agency kancelář
agency orgán
agency agentura
agency úřad
agency jednatelství
agency agentura
agency growth růst agentury
agenda jednací program
agenda program jednání
agenda pořad
agenda program schůze
agenda program
agenda zápisník
agenda agenda
agenda pořad jednání
agenda control řízení agendy
agendas agendy
agenesis ageneze
agent činitel
agent agens
agent jednatel
agent zprostředkovatel
agent jednatel
agent činidlo
agent zástupce
agent agent
agent provocateur agent provokatér
agents činitelé
agents agenti
ageratum nestařec
ages věky
ages dlouho
agglomerate hromadit
agglomerate aglomerát

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy