Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
denotative pojmenovávající
denote ukazovat
denote udávat
denote znamenat
denote označovat
denote označit
denoted vyjadřovaný
denoted označený
denoted naznačovaný
denotes ukazuje
denotes udává
denotes označuje
denoting označující
denouement rozuzlení
denounce odsuzovat
denounce obžalovat
denounce nařknout
denounce denuncovat
denounced udal
denounced spílal
denounced kritizoval
denounced pranýřoval
denounced odsoudil
denounced obžaloval
denouncement denunciace
denounces odsuzuje
denounces obžalovává
denounces kritizuje
denouncing odsuzování
denouncing obžalovávání
denouncing kritizování
dens doupata
dense hutný
dense hloupý
dense nechápavý
dense hustý
dense stupidity nekonečná omezenost
densely hustě
denseness hustota
denser hustější
densest nejhustější
densities hustoty
densitometer denzitometr
densitometry denzitometrie
densitometry měření optické hustoty
density denzita
density hutnost
density hustota
density flowing hustotní proudění
density streaming hustotní proudění
dent vrub
dental zubní
dental dentální
dentate ozubený
dentate zoubkovaný
dented promáčknutý
dentifrice zubní pasta
dentine zubovina
dentine dentin
dentist zubní lékař
dentist dentista
dentist zubař
dentistry zubní lékařství
dentistry stomatologie
dentists zubaři
dentition dentice
dentition prořezávání zubů
Denton Denton
dents promačkává
denture umělý chrup
denture chrup
dentures umělý chrup
dentures chrup
denuclearize denuklearizovat
denudation eroze

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy