Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
denudation denudace
denude obnažit
denuded obnažil
denumerable spočetný
denunciate udat
denunciation veřejné odsouzení
denunciation denunciace
denunciation nařčení
denunciative obžalovávající
denunciative obžalovací
denunciative denuncující
denunciative výhružný
denunciative udavačský
denunciator denunciant
denunciatory udavačský
Denver hl.m. - Colorado v USA
Denver Denver
deny popřít
deny zapřít
deny zapírat
deny upřít
deny upírat
denying popírání
denying popírající
denying odmítání
deodorant deodorant
deodoration dezodorizace
deodorization dezodorace
deodorize dezodorizovat
deodorize odstranit pach
deodorized dezodorizoval
deontological deontologický
deontology deontologie
deoxidation coefficient dezoxidační součinitel
deoxidize odkysličovat
deoxidize deoxidovat
deoxygenation dezoxygenace (vody)
deoxygenation coefficient dezoxygenační součinitel
deoxygenation factor dezoxygenační součinitel
deoxyribonucleic deoxyribonukleový
depart odcestovat
depart odjíždět
depart odjet
depart odcházet
depart odejít
depart from odejít
departed zesnulý
departed zemřelý
departing odjíždějící
department rezort
department resort
department ministerstvo
department katedra
department oddělení
department úřad
department odbor
department sekce
department oddělení
Department of Defense Ministerstvo obrany
department store obchodní dům
departmental oborový
departmental oblastní
departmentalization rozškatulkování
departmentally oblastně
departments oddělení
departments ministerstva
departments katedry
departs odplouvá
departs odjíždí
departure odlet
departure odjezd
departure odchod
departure flight odlet
departure lounge odjezdová hala
depend být závislý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy