Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deployment nasazení
depolarisation depolarizace
depolarization depolarizace
depoliticization odpolitizování
depoliticization depolitizace
depoliticize odpolitizovat
deponent deponentní
depopulate vylidnit
depopulated vylidnil
depopulated vylidněný
depopulation vylidnění
deport vykázat
deport deportovat
deportation deportace
deported deportovaný
deportee deportovaný
deportment chování
depose sesadit
depose zbavit funkce
deposed sesazený
deposit zástava
deposit uložit peníze
deposit depozitář
deposit depozitum
deposit depozitní
deposit klást
deposit vklad
deposit vkladní
deposit deponovat
deposit deponování
deposit položit
deposit nanášet
deposit ložisko
deposit depozit
deposit záruka
deposit záloha
deposit složit
deposit vrstva
deposit vložit
deposit uložit
deposit povlak
deposit kauce
deposit jistota
deposit vklad
deposit sklad
deposit nános
deposit account vkladový účet
deposit bank depozitní banka
deposit insurance pojištění vkladu
deposit insurance depozitní pojistka
deposit-refund systems zálohový systém
depositary opatrovník
deposited uložený
deposition nános
deposition depozice
deposition sesazení
deposition výpověď
depositional naplaveninový
depositor vkladatel
depositors vkladatelé
depository úschovna
depository depozitář
deposits ukládá
deposits depozita
depot depo
depot nádraží
depot skladiště
depravation zpustlost
depravation zkaženost
deprave zkazit
deprave mravně zkazit
depraved poklesly
depraved zvrácený
depravity nemravnost
depravity hříšnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy