Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deprecate zavrhovat
deprecate zavrhnout
deprecate odsuzovat
deprecated zavrhovaný
deprecating nesouhlas
deprecating odsuzování
deprecating odmítání
deprecatingly odmítavě
deprecation zavrhování
deprecation odsuzování
deprecative odsuzující
deprecative odmítavý
deprecatory znevažující
deprecatory odmítavý
depreciate znehodnocovat se
depreciate podceňovat
depreciate znehodnotit
depreciate devalvovat
depreciated znehodnotil
depreciated znehodnocený
depreciated devalvoval
depreciating znehodnocování
depreciating amortizování
depreciating odepisování
depreciation odpisy
depreciation amortizace
depreciation znehodnocení
depreciation podceňování
depreciation snížení
depreciation of a currency znehodnocení (depreciace) měny
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
depreciation reserve oprávky
depreciation reserve oprávka
depreciatory zlehčující
depredate vyplenit
depredate zpustošit
depredate vydrancovat
depredation drancování
depress stlačit
depress deprimovat
depress stisknout
depressant seditivum
depressed pokleslý
depressed postižený krizí
depressed skleslý
depressed zbídačený
depressed stísněný
depressed stlačený
depressed stisknutý
depressed oslabený
depressed deprimovaný
depressed area krizová oblast
depresses stlačuje
depresses oslabuje
depresses deprimuje
depressing stlačení
depressing stisknutí
depressing deprimující
depressing depresivní
depressingly tíživě
depressingly depresívně
depression skleslost
depression pokles
depression krize
depression hospodářská deprese
depression depresní
depression prohloubenina
depression prohlubeň
depression proláklina
depression propadlina
depression sklíčenost
depression stagnace
depression stlačení
depression níže
depression deprese

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy