Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
depression area depresní plocha
depression content depresní prostor
depression curve depresní křivka
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
depressive depresivní
depressor stlačovač
depressor depresor
deprivation zbavení
deprivation vyvlastnění
deprivation nouze
deprive zbavit
deprive zabavit
deprive odejmout
deprived zanedbaný
deprived zbaven
depriving zbavování
depriving vyvlastňování
depth hlubina
depth hloubka
depth charge hlubinná puma
depth ice hlubinný led
depth loosening hloubkové kypření
depth sample hloubkový vzorek (vody)
depth-loosener hloubkový kypřič
depths hlubiny
depths hloubky
deputation deputace
deputation delegáti
deputation delegace
depute delegovat
deputed pověřil
deputed delegovaný
deputed delegoval
deputies zástupci
deputies poslanci
deputise zastupovat
deputised zastupoval
deputize zastupovat
deputized zastupovaný
deputized zastupoval
deputy poslanec
deputy zmocněnec
deputy zástupce
deputy náměstek
dequeue vyřadit z fronty
deracinate vymýtit
deracinate vykořenit
derail vykolejit
derailment vykolejení
derange zmást
derange rozrušit
deranged rozrušený
deranged pomatený
deranged nepříčetný
derangement nepořádek
derangement duševní porucha
deratization deratizace
derby derby
Derbyshire Derbyshire
deregister odhlásit
deregulate deregulovat
deregulated deregulovaný
deregulated dereguloval
deregulation liberalizace
deregulation deregulace
Derek mužské křestní jméno
derelict zpustlý
derelict opuštěný
dereliction chátrání
dereliction devastace
deride vysmívat
deride posmívat
derided vysmíval
derided posmíval
derision posměch

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy