Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
derisive posměšný
derisively výsměšně
derisory směšný
derivable odvoditelný
derivate derivát
derivate derivace
derivation odvození
derivational derivační
derivations derivace
derivative derivační
derivative odvozený
derivative derivace
derivative derivát
derivatively odvozeně
derivatives odvozuje
derivatives derivuje
derive derivovat
derive odvozovat
derive odvodit
derived odvozený
derived demand odvozená poptávka
derives odvozuje
derives derivuje
deriving odvozování
derm škára
derm kůže
derma škára
dermal kožní
dermatitis dermatitida
dermatitis zánět kůže
dermatocelidosis pihy
dermatological kožní
dermatological dermatologický
dermatologist dermatolog
dermatology dermatologie
dermatosis dermatóza
dermis škára
dermis dermis
derogate zlehčovat
derogate snižovat
derogation pohrdání
derogative zlehčující
derogatory opovržlivý
derogatory hanlivý
derrick vrtná věž
Derrick Tristen
derriere zadek
derring-do hrdinské činy
derringer pistole
dervish derviš
Des Moines hl.m. - Iowa v USA
desalinate odsolovat
desalination odsolování
desalination desalinace
desalinization odsolování
desalinize odsolovat
desalt odsolovat
desalt odsolit
desalting irrigation promývací závlaha
descant soprán
descant protihlas
descant diskant
descend sestup
descend sestupovat
descend sestoupit
descend potomek
descend klesnout
descend klesat
descend klesání
descend spustit se
descend spouštět
descendant potomek
descendants potomstvo
descendants potomci
descended potomek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy