Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deserved zasloužil
deservedly zaslouženě
deservedly právem
deserves zasluhuje
deserving zasluhující
deserving zasluhování
deserving zásluha
desexualize oderotizovat
desiccant sikativ
desiccant desikant
desiccant vysušující
desiccate vysušit
desiccate usušit
desiccated vyschlý
desiccation vysychání
desiccation vysoušení
desiccator sušička
desiderata požadavek
desiderate pohřešovat
desiderate dožadovat se
desideratum požadavek
design naplánovat
design navrhnout
design návrh
design projekt
design konstrukce
design kresba
design nárys
design navrhovat
design plánovat
design projektovat
design vzor
design určit
design náčrt
design plán
design authority projekční orgán
design for the environment ekologické návrhářství
designate označit
designate vyznačit
designate ustanovit
designate stanovit
designate jmenovat
designate designovat
designate určit
designated určený
designated jmenovaný
designated dosazený
designating označující
designation ustanovení
designation jmenování
designational týkající se ustanovení
designator označovatel
designator označovač
designed navržený
designed navrhl
designedly záměrně
designer značkový
designer výtvarník
designer návrhář
designer návrhářka
designer konstruktér
designer konstruktérka
designer projektant
designers návrháři
designers designeři
designing projektování
designing navrhování
designing inundation návrhová povodeň
designs vzory
designs návrhy
designs navrhuje
desilication desilikace vody
desirability vhodnost
desirable žádoucí
desirable kýžený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy