Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
desirable vhodný
desirableness sexuální přitažlivost
desirably vhodně
desire dychtit
desire žádat
desire přát si
desire přání
desire prosba
desire zatoužit po
desire toužit po
desire toužit
desire touha
desired žádaný
desired žádoucí
desired vytoužený
desired požadovaný
desires přeje si
desirous žádostivý
desirous dychtivý
desist ustat
desk pult
desk deska
desk stůl
desk psací deska
desk přepážka
desk psací stůl
desk audit kancelářský audit
deskill sestup z kvalifikovaného místa na nekvalifikované
deskill odstranění řemeslné práce
desks pulty
desks lavice
desktop desktop
desktop pracovní plocha
desktop psací stůl
desktop plocha
desktop computer stolní počítač
Desmond Desmond
desolate zpustošit
desolate vylidněný
desolate skličující
desolate skleslý
desolate dezolátní
desolate beznadějný
desolate bezútěsný
desolate opuštěný
desolate bezútěšný
desolate pustý
desolated zpustošil
desolated zpustošený
desolateness opuštěnost
desolateness bezútěšnost
desolating bezútěšný
desolation pustota
desolation prázdnota
desorber desorbér
desorption desorpce
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
despair zoufalství
despair beznaděj
despairing beznadějný
despairingly zoufale
despairingly beznadějně
despatch expedovat
despatched expedovaný
desperado zoufalec
desperado desperát
desperate beznadějný
desperate zoufale potřebující
desperate zoufalý
desperately naléhavě
desperately intenzivně
desperately zoufale
desperateness zoufalství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy