Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
agglomerate spékat
agglomerate shlukovat
agglomerate aglomerovat
agglomerate nahromadit
agglomerate nahromadit se
agglomerated nahromaděný
agglomeration shlukování
agglomeration hromadění
agglomeration aglomerace (technologie)
agglomeration aglomerace
agglutinade lepit
agglutinade vázat
agglutinate sklížit
agglutinate slepit
agglutinate klihovatět
agglutinate aglutinovat
agglutinate shlukovat se
agglutinate tmelit
agglutinate aglutinovaný
agglutinate shlukovat
agglutinate shluknutý
agglutinate stmelený
agglutinate stmelit
agglutinated stmelil
agglutinated stmelený
agglutinated slepil
agglutinated aglutinoval
agglutination stmelování
agglutination stmelení
agglutination spojení
agglutination aglutinace
agglutination shlukování
agglutinative aglutinační
agglutinative lepkavý
aggrandise zveličit
aggrandisement zvětšení
aggrandize zveličit
aggrandize zvětšit
aggrandizement zvětšení
aggrandizement vzestup
aggravate rozčílit
aggravate rozčilovat
aggravate zvýšit
aggravate ztížit
aggravate zhoršit
aggravate naštvat
aggravate dopálit
aggravated zhoršený
aggravating přitěžující
aggravating nepříjemný
aggravating rozčilující
aggravating protivný
aggravation podrážděnost
aggravation zhoršení
aggregate úhrn
aggregate shromáždit
aggregate agregát
aggregate soubor
aggregate agregátní
aggregate celek
aggregate seskupený
aggregate celkový
aggregate seskupovat
aggregate souhrný
aggregate souhrnný
aggregate úhrnný
aggregate souhrn
aggregate seskupit
aggregate shluknout se
aggregate nakupit
aggregate consumption agregovaná spotřeba
aggregate corporation korporace
aggregate demand agregátní poptávka
aggregate demand curve křivka agregované poptávky
aggregate supply agregátní nabídka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy