Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
desperation zoufalství
despicable opovrženíhodný
despicable ohavný
despicable mrzký
despicable bídný
despicableness opovrženíhodnost
despicableness ohavnost
despicableness mrzkost
despicably zavrženíhodně
despise pohrdat
despise opovrhnout
despise opovrhovat
despised opovrhovaný
despite navzdory
despite the fact that přestože
despite this přesto
despoil vyplenit
despoil vyloupit
despoiler vykrádač
despoilment vyplundrování
despoilment vyplenění
despoliation vyplenění
despoliation vyloupení
despond zoufalství
despond ztratit naději
despondence sklíčenost
despondency deprese
despondency skleslost
despondent sklíčený
despondent skleslý
despondently sklíčeně
despot tyran
despot despota
despotic despotický
despotism tyranie
despotism despotizmus
desquamate deskvamovat
desquamation deskvamace
dessert zákusek
dessert moučník
dessert dezert
desserts moučníky
desserts dezerty
dessertspoon lžička na dezert
dessertspoon dezertní lžička
dessication odvlhčování
destabilisation destabilizace
destabilise destabilizovat
destabilised destabilizovaný
destabilised destabilizoval
destabilization destabilizace
destabilization agent destabilizační činidlo
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
destabilize destabilizovat
destabilized destabilizovaný
destabilized destabilizoval
destination místo určení
destination cíl cesty
destination cíl
destinations místa určení
destine definitivně určit
destined určený
destiny určení
destiny osud
destitute strádající
destitution nouze
destitution bída
destitution chudoba
destroy zahubit
destroy zpustošit
destroy demolovat
destroy zbořit
destroy zničit
destroy ničit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy