Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
destroyable zničitelný
destroyed zničený
destroyer torpédoborec
destroyer ničitel
destroyers ničitelé
destroying ničení
destroys ničí
destruct zničit
destructibility zničitelnost
destructible zničitelný
destruction ničení
destruction destrukce
destruction zničení
destruction záhuba
destruction zkáza
destructive ničivý
destructive destruktivní
destructively destruktivně
destructiveness ničivost
destructiveness destruktivnost
destructor ničitel
destructor destruktor
destruent destruent (voda)
desuetude vyřazení pro zastaralost
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desulphurization desulfurikace
desulphurizing microorganism desulfurikační mikroorganismus
desultorily povrchně
desultoriness těkavost
desultoriness povrchnost
desultoriness nesoustavnost
desultory roztěkaný
desultory nepravidelný
desultory nesouvislý
desultory povrchní
desynchronize odsynchronizovat
detach odpojit
detach detašovat
detach utrhnout
detach oddělit
detach odvelet
detach odeslat
detachable odpojitelný
detachable oddělitelný
detached detašovaný
detachment odloučení
detachment nestrannost
detachment objektivita
detail maličkost
detail jednotlivost
detail podrobný
detail detail
detail podrobnost
detail podrobně vylíčit
detailed podrobný
detailing prověření
detailing dodělání
details daje
details podklady
detain zadržet
detained zadržovaný
detainee zadržená osoba
detainees zatčení
detect odhalit
detect objevit
detect zjistit
detect detekovat
detectability odhalitelnost
detectable zjistitelný
detectable detekovatelný
detectably zjistitelně
detected zjištěný
detecting vyšetřování
detection zjišťování
detection pátrání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy