Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
detection odhalení
detection objevení
detection zjištění
detection detekce
detective detektiv
detective detektivní
detectives detektivové
detector čidlo
detector demodulátor
detector indikátor
detector detektor
detectors detektory
detects zjišťuje
detent západka
detent zarážka
detent aretovat
detente zmírnění mezinárodního napětí
detention vězení
detention trestní vazba
detention po škole
detention vazba
detention detence
detention home nápravné zařízení
detention period doba zdržení (hydrosystém)
deter odstrašit
detergent detergent
detergent saponát
detergent čistící prostředek
deteriorate zkazit
deteriorate zhoršit
deteriorate horšit
deteriorated zkažený
deteriorated zhoršený
deteriorating zpětný
deteriorating sestupný
deterioration zkažení
deterioration úpadek
deterioration zhoršení
deterioration of environment deteriorizace prostředí
determent zastrašení
determent odstrašení
determinable vymezitelný
determinable určitelný
determinable definovatelný
determinacy určitost
determinacy rozhodnost
determinand determinand (vodní hospodáařství)
determinant determinanta
determinant determinant
determinate určitý
determinate neměnný
determinately pevně
determinateness určitost
determinateness neměnnost
determinateness definitivnost
determination rozhodnutí
determination odhodlání
determination určení
determination stanovení
determination determinace
determinative vymezující
determinative determinující
determine vymezit
determine udávat
determine rozhodnout
determine udat
determine ustanovit
determine určovat
determine určit
determine stanovit
determined předurčený
determined rozhodnutý
determined rozhodný
determined odhodlaný
determinedly odhodlaně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy